برج خنك كننده برج خنك كننده .

برج خنك كننده

كنترل PH آب برج خنك كننده

كنترل pH آب برج خنك كننده يكي از مهمترين اقدامات عمليات آبي در برج خنك كننده براي جلوگيري از خوردگي و تشكيل رسوب مي باشد. ميزان pH در آب برج خنك كننده در تشكيل رسوب و همچنين ميزان خوردگي قطعات برج خنك كننده تأثير گذار است ، براي تأثير اقدامات ديگر عمليات آبي مقدار pH در آب برج خنك كن بايد بين مقدار ۶٫۵ تا ۷٫۵ ثابت نگه داشته شود. كنترل pH در برج خنك كننده بوسيله قطعه اي به نام الكترود pH اندازه گيري مي شود كه در آب برج خنك كننده قرار مي گيرد كه بسيار مهم و حياتي مي باشد.

روش كنترل pH آب برج خنك كننده

همانطور كه اشاره شد براي كنترل pH آب برج خنك كننده قطعه اي به نام الكترود pH در آب برج خنك كننده قرار مي گيرد ، اين قطعه ميزان pH را اندازه گيري كرده و بوسيله سيگنال به كنترلر ارسال مي كند. كنترلر سيگنال را دريافت كرده آن را مي خواند و مورد تحليل قرار مي دهد و سپس به شير ها يا پمپ ها فرمان مي دهد كه با افزودن مواد شيميايي ميزان pH درون سيستم را تصحيح كنند. الكترود pH از يك الكترود شيشه اي حساس به pH ساخته شده است كه در اثر تغيير pH ولتاژ خروجي آن تغيير مي كند.

مانند باتري است كه در يك محلول قرار گرفته است و با تغيير شرايط محلول ميزان ولتاژ خروجي آن تغيير مي كند. اين ولتاژ بسيار اندك به وسيله اپدانس پريامليفاير ( Impedance Preamplifier ) افزايش يافته و به كنترلر هاي حساس ارسال ميگردد. اين الكترود در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد و ميزان pH برابر ۷ هيچ ولتاژ خروجي ندارد ، ولي با افزايش مقدار pH به ازاي هر واحد pH به ميزان ۵۹ ميلي ولت ولتاژ صادر مي كند ، همچنين ميزان pH با دماي آب به مقدار ناچيز تغيير مي كند.

 

كنترل pH آب برج خنك كننده يكي از مهمترين اقدامات عمليات آبي در برج خنك كننده براي جلوگيري از خوردگي و تشكيل رسوب مي باشد.

 

بسياري از نمك ها و ناخالصي ها با در pH هاي بالا قابليت حل شدن كمتري دارند ، در واقع افزايش pH و ناخالصي هاي آب در برج خنك كننده منجر به تشكيل سريع رسوب خواهد شد. همينطور ميزان pH در كنترل رسوبات ميكروبيولوژيك هم اثر گذار است ، به طور مثال بايوسايد كلرين اكسادايزينگ در pH بين ۶٫۵ تا ۷٫۵ اثر گذار است ، بنابراين نتيجه گيري مي شود كه كنترل pH آب برج خنك كننده بروي تشكيل رسوب آلي و غير آلي بسيار تأثير گذار است. كربنات كلسيم متداول ترين رسوب در برج خنك كننده مي باشد ، كلسيم و سيليكات منيزيم، سولفات كلسيم نيز تشكيل رسوب مي دهند. تشكيل كربنات كلسيم را مي توان به وسيله معيار LSI و RSI تعيين كرد كه:

Langelier Saturation Index = pHa – pHs

Ryznar Stability Index = 2(pHs) – pHa

 

در اين معادله مقدار pHs يعني مقدار pH در حالت اشباع كه تابع دما و مقدار جامدات از جمله كلسيم و آلكالينينتي مي باشد و pHa مقدار واقعي pH آب مي باشد. مقدار مثبت LSI يعني آب برج خنك كننده تمايل به تشكيل رسوبات كربنات كلسيم دارد و مقدار ۶ يا كمتر RSI هم تمايل به تشكيل رسوب را نشان مي دهد.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-water-ph-control/

 

 

 


برچسب: كنترل PH آب برج خنك كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۷:۵۴ توسط:بادران موضوع:

برج خنك كننده بدون پكينگ

برج خنك كننده بدون پكينگ در حقيقت برج خنك كننده اي است كه در ساختار آن پكينگ به كار نرفته است مانند برج خنك كننده اتمسفري كه فقط آب به داخل سطح مقطع برج خنك كننده پاشيده مي شود و بدينوسيله آب و هوا با هم تماس پيدا مي كنند. در برج خنك كننده بدون پكينگ مي توان از فن براي به جريان انداختن هوا استفاده نمود ، اين نوع برج هاي خنك كننده در صنايعي كاربرد دارند كه آب به جريان در آمده در داخل كولينگ تاور به شدت اسيدي يا قليايي مي باشد و نمي توان از برج خنك كن معمولي استفاده نمود.

عملكرد برج خنك كننده بدون پكينگ

در كارخانجات ذوب و احياي فلز روي معمولا آب به گردش در آمده براي خنك كاري به شدت اسيدي مي شود و در صورت استفاده از برج خنك كننده معمولي به قطعات برج خنك كننده از جمله الكتروموتور، پروانه ، پكينگ برج خنك كننده و قطره گير ، ساپورت ها و بدنه آسيب جدي مي رساند. براي حل مشكل از برج هايي با سطح مقطع مربع يا گرد با ارتفاع بسيار بلند استفاده مي شود كه فن به صورت دمنده يا مكنده در ناحيه پايين دستگاه قرار دارد ، آب از قسمت فوقاني دستگاه پاشيده شده و به دليل ارتفاع زياد تا هنگام رسيدن به پايين با هواي به جريان درآمده انتقال حرارت و جرم صورت مي دهد.

 

برج خنك كننده بدون پكينگ داراي ارتفاع بسيار بلندي است تا آب و هوا زمان و سطح تماس كافي براي انتقال حرارت داشته باشند ، در قسمت زيرين نيز هوا به وسيله فن هاي دمنده به جريان در مي آيد و به سمت بالا دميده مي شود.

در واقع ارتفاع بلند برج خنك كننده جايگزين پكينگ مي شود و موجب افزايش زمان و افزايش سطح تماس و در نهايت خنك شدن آب در برج خنك كننده است. همچنين در اين دستگاه فن در محلي قرار گرفته است كه از اسيد دور است و با دمش يا مكش هوا را از كانال فرعي به سازه اصلي وارد مي نمايد. در ساخت بدنه بايد از نوع متريال استفاده كرد كه در مقابل اسيد بسيار مقاوم باشد تا در مجاورت اسيد از بين نرود. اين نوع برج خنك كننده به طور كلي در كارخانجاتي به كار برده مي شود كه آب به گردش در آمده اسيدي شده باشد مانند كارخانجات روي ، توليد اسيد و محصولات اسيدي.

http://badrantahvie.com/fill-less-cooling-tower/


برچسب: برج خنك كننده بدون پكينگ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۷:۴۴ توسط:بادران موضوع:

كلگي توزيع آب برج خنك كننده

كلگي توزيع آب برج خنك كننده ( Sprinkler head ) به نام هاي آبگردان يا آب پخش كن برج خنك كننده نيز ناميده مي شود ، قطعه اي است آلومينيومي كه در قسمت مركزي برج خنك كننده گرد قرار گرفته ، با فشار پمپ به دوران درآمده و آب را در برج خنك كننده توزيع مي نمايد. كلگي توزيع آب بروي لوله اصلي ورودي در مركز برج سوار مي شود ، آب از قسمت زيرين كلگي توزيع آب وارد شده و از خروجي ها به سمت لوله هاي آرم توزيع مي گردد ، در ادامه به بررسي بيشتر اين قطعه مي پردازيم.

 

آب پخش كن يا كلگي توزيع آب برج خنك كننده

همانطور كه اشاره شده كلگي توزيع آب برج خنك كننده به جهت انجام دوران براي توزيع آب در سطح مقطع مدور مي باشد ، بنابراين اين قطعه به صورت خاص دربرج خنك كننده گرد به كار گرفته مي شود ، مطابق شكل در برج خنك كننده گرد ابتدا آب از قسمت پايين دستگاه به وسيله لوله رايزر بالا مي آيد از قسمت زير كلگي توزيع آب وارد شده و با به دوران درآوردن آن از خروجي هاي آن به لوله هاي آرم منتقل مي شود ، در زير لوله ها سوراخ هاي وجود دارد كه آب را به صورت قطره قطره توزيع مي نمايد.

در صورتيكه كلگي توزيع آب دچار مشكل شود آب از كناره هاي كلگي ريزش كرده و بروي پكينگ توزيع نمي شود . معمولا كلگي بسته به سايز آن هفت يا هشت دور بر دقيقه مي چرخد ، بنابراين اگر سرعت دوران كاهش يابد عملكرد برج خنك كننده بسيار كاهش خواهد يافت. به دليل دوران كلگي توزيع آب برج خنك كننده اين قطعه به سرعت دچار استهلاك شده و نياز به تعمير و تعويض در زمان هاي مشخص دارد.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-sprinkler-head/


برچسب: كلگي توزيع آب برج خنك كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۷:۵۱ توسط:بادران موضوع:

سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده

سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده قطعه اي است شامل يك پولي نسبتا بزرگ كه در برج خنك كننده سرعت دوراني بالاي الكتروموتور را به سرعت پايين تر تبديل كرده و به پروانه منتقل مي نمايد. الكتروموتور برج خنك كننده به طور معمول با سرعت دوراني ۱۴۵۰ دور در دقيقه ساخته مي شود ، انتقال مستقيم اين دور بالا به پروانه موجب شكست پروانه خواهد شد بنابراين بايد يا به وسيله گيربكس برج خنك كننده دور موتور را كاهش داد و يا با استفاده از سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده سرعت دوران را تقليل داد و به پروانه منتقل نمود.

 

بررسي سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده

الكتروموتور ها معمولا در دور هاي بالا ساخته و طراحي مي شوند و ساخت الكتروموتور در دور پايين مشكل و پر هزينه خواهد بود. بنابراين براي تطبيق دور موتور بالاي اين الكتروموتور ها با نياز واقعي بايد از قطعات تكميلي مانند گيربكس و سيستم كاهش دور تسمه و پولي استفاده شود. وقتي از سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده استفاده مي كنيم در حقيقت از قانون قرقره ها استفاده مي كنيم ، در اين روش دو قرقره يكي كوچك تر و ديگري بزرگتر است كه سرعت دوران را كاهش و به گشتاور تبديل مي كند مانند همان چيزي كه در دنده هاي ماشين به كار گرفته مي شود.

بنابراين در يك برج خنك كننده به دليل ملاحضات طراحي فن برج خنك كننده ، حداكثر دور بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ دور در دقيقه است و بايد سرعت دوراني الكتروموتور را از حدود ۱۴۵۰ دور در دقيقه به نسبت ۱ به ۴ به سرعت پايين در حدود ۳۵۰ دور بر دقيقه تبديل كرد. سرعت دوران با نسبت پولي ها تغيير مي كند نسبت قطر پولي هاي به يكديگر نشان دهنده نسبت تبديل سرعت مي باشد. هر چه قطر پروانه بيشتر باشد بايد دور در دقيقه دوران پروانه كاهش يابد بنابراين هر چه طراحي سرعت دوران پروانه كمتر باشد استهلاك فن كاهش مي يابد و عمر آن بالا مي رود. سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده بايد در دوره هاي زماني مشخص گيريس كاري شود و در هنگام خراب شدن مي توان بلبرينگ آن را تعويض نمود و مورد استفاده مجدد قرار داد.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-belt-speed-reducer/

 


برچسب: سيستم كاهش دور تسمه اي برج خنك كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۶:۲۹ توسط:بادران موضوع:

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز از جنبه هاي گوناگون قابل بررسي است كه در اين مقاله به بررسي هر كدام از آن ها مي پردازيم. مي دانيم كه تنها تفاوت برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز اين است كه در برج خنك كننده مدار بسته ، آب سيستم از درون كوئل هايي كه درون دستگاه تعبيه شده است عبور مي كند و خنك مي شود در حاليكه به طور مستقيم با هوا تماس ندارد ولي در برج خنك كننده مدار باز ، آب در داخل برج خنك كننده و از ميان پكينگ برج خنك كننده عبور كرده و در تماس با هوا خنك مي شود.

بررسي و مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز

در ادامه مطلب به بررسي و مقايسه برج هاي خنك كننده مدار بسته و مدار باز از نظر قيمت ، رسوب گذاري ، مصرف آب ، مصرف انرژي و نحوه تعميرات مي پردازيم:

 

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز : قيمت

قيمت برج خنك كننده مدار بسته به دليل به كار گيري كوئل هايي از جنس مس ، استنلس استيل و … بسيار بيشتر از قيمت برج خنك كننده مدار باز خواهد شد. بايد توجه نمود كه در برج خنك كننده مدار بسته هيچ كدام از تجهيزات برج خنك كننده مدار باز حذف نمي شود ولي تجهيزات ديگر از جمله كوئل و پمپ اضافه مي گردند ، به طور معمول قيمت برج خنك كننده مدار بسته در حدود سه برابر قيمت برج خنك كننده مدار باز خواهد شد.

 

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز : رسوب

در برج خنك كننده مدار بسته آب نرم از سيستم وارد كوئل هاي برج خنك كننده مي شود ، در اين مسير آب با هوا هيچ گونه تماسي ندارد در نتيجه تبخيري هم در كار نيست ، بنابراين نه مقدار اين آب كم مي شود و نه املاح به آن اضافه مي شود. انتقال حرارت فقط از طريق جداره لوله و به وسيله انتقال حرارت هدايت اتفاق مي افتد. بنابراين هيچ گونه رسوب در داخل مجموعه كوئل ها و سيستم مصرف كننده نخواهيم داشت و فقط آب مدار دوم كه به روي كوئل ها پاشيده مي شود و با هوا در تماس است داراي رسوب خواهد بود. بنابراين در مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز مهمترين تفاوت عدم رسوب گذاري در برج خنك كننده مدار بسته است و تمام هزينه هاي اضافه مي شود كه آبي كه به سيستم براي خنك كردن مي رود فاقد رسوب باشد.

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز : مصرف آب

مصرف آب در هر دو برج خنك كننده مدار باز و بسته يكسان است. توضيح بسيار ساده است : قانون بقاي انرژي. در هر دو برج خنك كننده دفع حرارت از طريق از دست دادن گرماي نهان آب و تبخير آب صورت مي گيرد. در برج خنك كننده مدار باز تبخير بروي پكينگ ها اتفاق مي افتد و در برج خنك كننده مدار بسته تبخير آب بروي كوئل ها اتفاق مي افتد. در برآيند كاري در هر دو دستگاه مقداري از آب از يك دما به دماي ديگر خنك مي شود و اين از طريق تبخير آب صورت مي پذيرد.

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز : مصرف انرژي

در برج خنك كننده مدار بسته به دليل نياز به جريان انداختن آب در مسير طولاني كوئل ها به پمپ بسيار قوي تر نياز است ، همچنين در برج خنك كن مدار بسته نياز به پمپ دوم است تا آب را به روي كوئل ها بپاشد. بنابراين مصرف انرژي در برج خنك كننده مدار بسته بيشتر از مدار باز مي باشد.

 

مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز : تعميرات

در برج خنك كن مدار بسته به دليل وجود تجهيزات بيشتر مانند كوئل و پمپ، در طولاني مدت تعميرات بسيار مشكل تر ، پر هزينه تر و زمانبر تري خواهد بود.

 

به اين صورت نتيجه گيري مي شود كه با توجه به هزينه بسيار بالاي اوليه ، مصرف انرژي بيشتر و تعميرات مشكل تر برج خنك كن مدار بسته نسبت به برج خنك كن مدار باز ، اين نوع برج خنك كننده فقط در مواقعي بايد مورد استفاده قرار گيرد كه سيستم مصرف كننده آب خنك و تجهيزات مرتبط آن بسيار گران قيمت و نسبت به رسوب آب حساس باشند به طوريكه هزينه هاي اوليه و جاري انجام شده براي برج خنك كننده مدار بسته در مقابل آن ناچيز باشد.

http://badrantahvie.com/closed-loop-vs-open-loop-cooling-tower/

 

 

 


برچسب: مقايسه برج خنك كننده مدار بسته و مدار باز،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۵:۱۴ توسط:بادران موضوع:

دبي آب در برج خنك كننده

دبي آب در برج خنك كننده به معني مقدار حجم آب در گردش در برج خنك كننده در واحد زمان كه به وسيله پمپ به جريان مي افتد مي باشد. معمولا مقدار دبي آب در برج خنك كننده با واحد ( m3/hr ) مترمكعب در ساعت يا ( gpm ) گالن بر دقيقه نشان داده مي شود. ميزان دبي آب در برج خنك كن بر اساس پارامتر هاي مختلف از جمله مقدار سطح انتقال حرارت ، ميزان دبي هوا در برج خنك كننده و يا نوع پكينگ و طراحي كولينگ تاور مشخص مي شود و در نهايت در طراحي هر برج خنك كننده يك مقدار دبي به عنوان دبي ( Nominal ) تعريف مي گردد.

بررسي مقدار دبي آب در برج خنك كننده

اشاره كرديم كه هنگام طراحي براي هر برج خنك كننده يك مقدار دبي اسمي تعريف مي گردد. در هنگام راه اندازي برج خنك كن بايد حتما دبي نزديك به دبي اسمي در برج خنك كننده به جريان بيافتد تا برج خنك كننده عملكرد مناسبي داشته باشد. اگر دبي به جريان افتاده از دبي اسمي طراحي كمتر باشد ، آب در برج خنك كننده به درستي توزيع نمي شود و در نتيجه هوا از نواحي ديگر فرار كرده و دستگاه عملكرد خود را از دست مي دهد. در صورتي كه دبي به جريان افتاده از دبي اسمي بيشتر باشد ، اين دبي بيش از اندازه فرصت تبادل جرم و حرارت ميان آب و هوا را نمي دهد و به اصطلاح برج خنك كننده را خفه مي كند ، پس حتما دبي در گردش بايد به دبي اسمي نزديك باشد.

 

در طراحي هر برج خنك كننده يك دبي اسمي طراحي مي گردد كه براي عملكرد مناسب دستگاه دبي آب در برج خنك كننده بايد نزديك به دبي اسمي طراحي شده باشد.

 

اشاره نموديم كه دبي آب تابع سطوح انتقال حرارت نيز مي باشد ، ( water loading ) با معني بار آب در واحد سطح مي باشد به اين معني كه در هر سطح مربع از پكينگ چه مقدار آب توزيع مي گردد. به طور مثال در برج خنك كننده ۴۰۰ تن مدل RF سطح انتقال حرارت با قطر ۴٫۹ متر برابر ۱۸٫۸ متر مربع است ، دبي اسمي در اين برج خنك كننده برابر ۱۴۱۰ گالن بر دقيقه يا ۳۸۵ متر مكعب در ساعت است. با تقسيم دو عدد فوق به پارامتر بار آبي مي رسيم كه اين مقدار برابر است با ۲۰ متر مكعب در ساعت در متر مربع. با بررسي مدل هاي ديگر اين طراحي به اين نتيجه مي رسيم كه مقدار بار آبي ثابت است و از جمله پارامتر هاي اصلي طراحي در اين نوع برج خنك كننده مي باشد.

دبي آب در برج خنك كننده با افزايش قدرت پمپ قابل افزايش است ، براي افزايش دبي آب بايد به اتصالات برج خنك كن نيز توجه نمود. معمولا بر اساس استاندارد مقدار سرعت آب درون اتصالات برج خنك كننده ۲٫۵ تا ۳ متر در ثانيه در نظر گرفته مي شود. براي تعيين مقدار دبي آب در برج خنك كننده به طور مثال در يك لوله ۴ اينچ مقدار سطح را در مقدار سرعت ضرب نموده به عدد ۰٫۰۲ متر مكعب در ثانيه مي رسيم كه برابر است با ۷۲ متر مكعب در ساعت يا ۳۲۰ گالن بر دقيقه كه با طراحي برج خنك كننده و مقدار اعلام شده در مشخصات فني متناسب است.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-water-flow-rate/

 


برچسب: دبي آب در برج خنك كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۵:۰۵ توسط:بادران موضوع:

دبي هوا در برج خنك كننده

دبي هوا در برج خنك كننده به معني مقدار هواي جابجا شده توسط پروانه برج خنك كننده در واحد زمان مي باشد ، در برج خنك كننده معمولا مقدار دبي هوا با واحد cfm ( فوت مكعب در دقيقه ) نشان داده مي شود. ميزان دبي هوا در برج خنك كننده بر اساس پارامتر هاي مختلف از جمله نسبت دبي آب به هوا ( liquid/gas ) طراحي و محاسبه مي گردد، اگر دبي هوا كم باشد برج خنك كننده عملكرد خود را از دست خواهد داد و در صورتي كه دبي بيشتر از حد طراحي باشد موجب پرتاب آب زياد و مصرف بيش از اندازه انرژي مي شود.

 

بررسي مقدار دبي هوا در برج خنك كننده

همانطور كه اشاره شد مقدار دبي هوا در برج خنك كننده وابسته به پارامتر هاي مختلف مي باشد كه به بررسي آن مي پردازيم. يكي از اين پارامتر ها نسبت دبي آب به هوا مي باشد. دبي آب در برج خنك كننده و به عبارتي بار آبي ( water loading ) نيز تابع مقدار سطوح انتقال حرارت و شرايط طراحي در نظر گرفته شده مي باشد.

 

دبي هوا در برج خنك كننده تابع روش طراحي ، هندسه دستگاه ، ميزان دبي آب و تناژ دستگاه است و توسط كارشناس محاسبه و تعيين مي گردد.

 

به طور مثال در برج هاي خنك كننده سري RF مقدار نسبت دبي آب به دبي هوا برابر ۰٫۰۰۲ طراحي شده است. يعني اگر مقدار دبي آب در برج خنك كننده ۴۰۰ تن مدل RF-400 برابر ۱۴۰۰ گالن در دقيقه يا ۳۲۰ متر مكعب در ساعت باشد بنابراين ميزان دبي هوا به طور تقريبي با استفاده از نسبت ۰٫۰۰۹ برابر ۱۵۵۵۵۵ متر مكعب در ساعت يا ۹۱۵۰۰ فوت مكعب در دقيقه خواهد بود كه مطابق عدد جدول مشخصات فني است.

بنابراين مقدار دبي هوا بر اساس روش طراحي ، سايز و هندسه دستگاه ، ميزان دبي آب و ساير پارامتر هاي اثر گذار محاسبه مي شود. حال چگونه مي توان دبي هوا را در برج خنك كننده افزايش داد؟ براي اين كار دو روش وجود دارد ، مي توان قطر پروانه را افزايش داد كه نياز به الكتروموتور قوي تر و در نتيجه افزايش دبي هوا خواهد شد و يا زاويه بليد ( پره ) را افزايش داد كه در اين صورت هم مقدار دبي هوا در برج خنك كننده افزايش مي يابد و الكتروموتور با توان بالاتر نياز است. توجه نماييد كه افزودن بر تعداد پره ها بيشتر بروي افزايش فشار استاتيكي برج خنك كننده تأثير گذار است و افزايش دبي چشمگير نخواهد داشت، جهت مطالعه بيشتر به مطلب ” فشار استاتيكي در برج خنك كننده ” و ” فن برج خنك كننده ” مراجعه فرماييد.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-air-flow-rate/


برچسب: دبي هوا در برج خنك كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۵:۴۸ توسط:بادران موضوع:

برج خنك كننده جريان مركب

برج خنك كننده جريان مركب نوعي از برج خنك كننده است كه جريان هوا در آن هم به صورت طبيعي و هم به صورت مكانيكي به حركت در مي آيد. اين نوع برج خنك كننده ظاهري شبيه برج خنك كننده جريان طبيعي ولي با ارتفاع كمتر دارد و مجهز به فن مي باشد. سازه برج خنك كننده جريان مركب در حالت عادي موجب ايجاد جريان طبيعي شده و در هنگام روشن شدن فن ، جريان مكانيكي نيز به وجود خواهد آمد. هدف از طراحي اين نوع برج خنك كننده به حداقل رساندن انرژي لازم براي حركت هوا در برج خنك كن مي باشد.

ويژگي هاي برج خنك كننده جريان مركب

 

معمولا طراحي برج خنك كننده جريان مركب به صورتي است كه فقط در زمان اوج بار و يا گرماي شديد هوا ، فن ها مجبور به كار شوند. عمدتا فن ها در ناحيه ورود هوا قرار گرفته اند و به مانند برج خنك كننده جريان اجباري فن را به داخل برج خنك كننده مي دمند و هوا از بالاي برج خنك كننده خارج مي شود. ساخت و استفاده از برج خنك كننده جريان تركيبي در مصرف انرژي صرفه جويي قابل ملاحظه به دنبال دارد. در هنگام استفاده مي توان فن ها را ابتدا با دور پايين به گردش در آورد و در صورت نياز دور پروانه ها را بالا برد تا ميزان خنك كاري افزايش يابد.

 

برج خنك كننده جريان مركب هم از جريان طبيعي و از جريان مكانيكي براي به جريان درآوردن هوا استفاده مي نمايد. توجه نماييد كه برج خنك كننده جريان مركب با برج خنك كننده هيبريدي متفاوت است ، برج خنك كننده هيبريدي تركيبي از دو برج خنك كننده خشك و مرطوب مي باشد.


در صورتيكه بخواهيم جريان مكانيكي بوجود آمده در برج خنك كننده جريان مركب از نوع جريان القايي باشد ، در داخل سازه برج خنك كن به شكل كلي مدور تعداد زيادي فن استك برج خنك كننده مجهز به فن محوري قرار مي گيرد كه با القا جريان به سمت خروجي هوا موجب به وجود آمدن جريان هوا درون كولينگ تاور مي شوند. شركت بادران تهويه صنعت آمادگي دارد با توجه به نياز مشتريان محترم و با استفاده از دانش روز ، طراحي و ساخت برج خنك كننده جريان مركب در ابعاد كوچك تا بزرگ را با سازه بتني و تجهيزات مناسب به عهده بگيرد. جهت مطالعه بيشتر به مطلب ” برج خنك كننده تك جريان ” مراجعه فرماييد.

     

http://badrantahvie.com/hybrid-draft-cooling-tower/


برچسب: برج خنك كننده جريان مركب،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۱:۵۰ توسط:بادران موضوع:

برج خنك كننده نيروگاه

برج خنك كننده نيروگاه ، برج خنك كننده اي است كه جهت خنك سازي بخش ها، فعاليت ها و فرآيند هاي مختلف يك نيروگاه استفاده مي گردد. با توجه به نياز گسترده نيروگاه ها به آب خنك، معمولا برج خنك كننده نيروگاه داراي ظرفيت هاي بسيار بالايي مي شود. در نيروگاه ها معمولا از نوع برج هاي خنك كننده عظيم و بلند مرتبه كه سازه بتني دارند استفاده مي شود. گاه جريان دبي آب در اين برج ها حتي تا پنجاه هزار متر مكعب در ساعت و ارتفاع برج نيز تا ۱۵۰ متر مي رسد. برج خنك كننده نيروگاه به جهت حساسيت و الزامات موجود در نيروگاه، بايد در تمام طول مدت فعاليت عملكرد مطمئن و پايداري داشته باشد.

سيكل برج خنك كننده نيروگاه

 

عمده انرژي مورد نياز كشور ها از نيروگاه هاي برقي حرارتي تأمين مي گردد كه همه آن ها نياز به خنك سازي توسط برج خنك كننده نيروگاه نياز دارند. در نيروگاه هاي برقي حرارتي، آب داغ تأمين شده حاصل از گاز طبيعي، ذغال سنگ، نفت و يا انرژي هسته اي توربين ها را به حركت درمي آورد. آب داغ پس از اينكه به بخار اشباع تبديل شد حال به سمت توربين كه به ژنراتور متصل است مي رود و با استفاده از انرژي جنبشي خود آن را به حركت در مي‌آورد و پس از عبور بخار از توربين وارد كندانسور مي‌شود. در اين مرحله برج خنك كننده نيروگاه با كاهش دماي بخار آن را به آب اشباع تبديل مي نمايد. در شكل نحوه عملكرد سيكل برج خنك كننده نيروگاه را مي بينيد.

سوخت نيروگاه هاي برقي حرارتي معمولا گاز طبيعي، ذغال سنگ، نفت و يا فعاليت راكتور اتمي مي باشد كه بوسيله حرارت آن آب به بخار اشباع تبديل شده و وارد توربين شده آن را به حركت دراورده و برق توليد مي كند. حال اين بخار بايد در كندانسور شده به وسيله آب برج خنك كننده نيروگاه خنك شده و سيكل ادامه يابد.


۱. برج خنك‌ كننده نيروگاه ۲. پمپ آب سرد ۳. خطوط انتقال سه فاز ۴. ترانسفورماتور افزايش ولتاژ  ۵. ژنراتور الكتريكي ۶. توربين بخار كم فشار ۷. پمپ آب بويلر ۸. تقطير كننده سطحي ۹. توربين بخار فشار متوسط ۱۰. دريچه كنترل بخار ۱۱. توربين بخار فشار بالا ۱۲. دگازور ۱۳. گرم‌ كننده آب ۱۴. حمل‌كننده زغال سنگ ۱۵. قيف زغال‌ سنگ ۱۶. پودرساز زغال سنگ  ۱۷. سيلندر دود بويلر ۱۸. قيف خاكستر ۱۹. سوپر هيتر ۲۰. پمپ هوا ۲۱. پس‌ گرم‌ كن ۲۲. سوپاپ هواي احتراق ۲۳. پيش‌ گرم‌ كن مقدماتي ۲۴. پيش‌ گرم‌ كن هوا ۲۵. ته‌ نشين‌ كننده الكترواستاتيكي ۲۶. پمپ هوا ۲۷. دودكش

 

از انواع برج هاي خنك كننده با ارتفاع بلند و جريان طبيعي مي توان به ” برج خنك كننده جريان طبيعي ” و ” برج خنك كننده نيروگاه ” اشاره كرد.

 

در اين مطلب به برج خنك كننده نيروگاه اشاره شد كه يكي از مهمترين كاربرد هاي برج خنك كننده مي باشد در مطالب قبل راجع به اين پرسش كه برج خنك كننده چيست و برج خنك كننده چيلر و مسائل مرتبط با آن نيز توضيحات مفصل ارائه گرديده است. همينطور به مقاله انگليسي ( Power plant water cooling tower ) مراجعه و با توجه به ساختار برج خنك كننده نيروگاه مي توانيد به مطلب برج خنك كننده بتني مراجعه كنيد.

http://badrantahvie.com/power-plant-cooling-tower/


برچسب: برج خنك كننده نيروگاه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۳:۲۰ توسط:بادران موضوع:

روش انتخاب برج خنك كننده

 

روش انتخاب برج خنك كننده بر اساس چهار پارامتر اصلي دماي ورود آب به برج خنك كننده ، دماي خروج آب از برج خنك كننده ، حداكثر دماي مرطوب محيط نصب و دبي آب در گردش قابل تشخيص مي باشد. با استفاده از نمودار انتخاب برج خنك كننده و يا با وارد كردن اين چهار پارامتر در نرم افزار برج خنك كننده مي توان ميزان تناژ برج خنك كننده را تعيين نمود و ظرفيت برج خنك كننده مورد نياز را تشخيص داد. پس از تعيين تناژ و ظرفيت بايد نسبت به تطبيق دبي آب فعلي و اتصالات برج خنك كننده اطمينان حاصل كرد.

 

بررسي روش انتخاب برج خنك كننده

 

روش انتخاب برج خنك كننده از طريق نرم افزار طراحي برج خنك كننده به اينصورت مي باشد كه ابتدا چهار پارامتر اصلي اعم از دماي آب ورود و خروج به برج خنك كننده و حداكثر دماي مرطوب برج خنك كننده را به واحد سانتيگراد وارد نموده و سپس دبي آب به واحد متر مكعب در ساعت را وارد مي نماييم ، نرم افزار محاسبات برج خنك كننده را انجام داده و ميزان تناژ برج خنك كننده را اعلام مي كند. همچنين اطلاعات كاملي در مورد مقدار آب جبراني مورد نياز ، سايز و ابعاد دستگاه ، قدرت الكتروموتور و پروانه و تعداد سلول پيشنهادي ارائه مي كند.

در روش انتخاب برج خنك كننده به چهار پارامتر اصلي دماي ورود و خروج آب و دماي مرطوب و همچنين دبي آب در گردش نياز است.

 

در روش انتخاب برج خنك كننده به وسيله نرم افزار به طور مثال با وارد كردن شرايط دماي ورود آب ۴۰ درجه سانتيگراد ، دماي خروج آب ۳۰ درجه سانتيگراد ، در شهري مانند تهران با حداكثر دماي مرطوب ۲۴ درجه سانتيگراد و دبي آب ۱۴۰ متر مكعب در نرم افزار ، ميزان تناژ مورد نياز برابر ۲۳۲ تن اعلام مي گردد. بايد توجه نمود كه ميزان ضريب اطمينان برابر ۱۰% درنظر گرفته شده است. ميزان تبخير آب را هم برابر ۲٫۶ متر مكعب در ساعت نشان مي دهد و ميتوان محاسبه آب جبراني برج خنك كن را انجام داد. اين برج خنك كننده بايد قدرت الكتروموتور برج خنك كننده بايد برابر ۷٫۵ كيلووات و پروانه محوري در حدود ۲ متر داشته باشد.

در روش انتخاب برج خنك كننده از طريق نمودار مي بايست با داشتن نمودار موجود در كاتالوگ برج خنك كننده نسبت به تعيين ظرفيت برج خنك كننده اقدام نمود. در اين روش با داشتن چهار پارامتر اصلي دماي ورود و خروج آب به برج خنك كننده ، حداكثر دماي مرطوب محيط نصب برج خنك كننده و دبي آب در گردش در برج خنك كننده از روي نمودار اقدام به انتخاب برج هاي خنك كن مي كنيم كه در مطلب طراحي برج خنك كننده به آن پرداختيم.

روش انتخاب برج خنك كننده با نمودار به اين شكل است كه ابتدا در مسير ( A ) در محل تقاطع دماي مرطوب و منحني قرمز رنگ  ( Range ) را به دست مي آوريم. سپس به صورت عمودي به بالا حركت كرده تا در مسير ( B ) و در منحني هاي آبي رنگ ( Approach ) را پيدا كنيم. حال با حركت افقي در مسير ( C ) و در منحني هاي سبز رنگ دماي مرطوب مورد نظر را بدست مي آوريم. در نهايت در مسير ( D ) و با حركت عمودي به سمت پايين محل تقاطع با خط افقي ( E ) مربوط به دبي را بدست مي آوريم. حال خط مدلي از برج خنك كننده كه از بالاي اين نقطه عبور مي نمايد مدل انتخاب شده مي باشد.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-selection/


برچسب: روش انتخاب برج خنك كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۱:۰۰ توسط:بادران موضوع: